«La plaça del Diamant» (Capítol 3)

La plaça del Dia­mant. Capí­tol 3 (Fran­cesc Betriu, 1982).

Qui­met mor al front i la situa­ció es fa deses­pe­ra­da per a la Colo­me­ta.