«La plaça del Diamant» (Capítol 4)

La plaça del Dia­mant. Capí­tol 4 (Fran­cesc Betriu, 1982).

Anto­ni, un boti­guer veí de la Colo­me­ta, la sal­va­rà de les penú­ries de la postguerra.