«La setena vida de Kaspar Schwarz»

Els altres Kaspar Schwarz

Por

Tot i que par­lem d’un cas insò­lit, si bus­quem una mica tro­ba­rem altres per­so­nat­ges extranys que van fer de la vida un joc d’i­den­ti­tats, en el fil que sepa­ra la reali­tat de la fic­ció. Us dei­xem uns quants, reals o de men­ti­da, qui sap.